Cartref | Home

*Rydyn ni ar hyn o bryd yn y broses o ddiweddaru’r wefan a gall rhai adrannau fod ar goll. Rydyn ni’n anelu at lansio’r wefan newydd sbon erbyn diwedd Mawrth 2018.*

Croeso i wefan newydd sbon Côrdydd. Ers ei ffurfio yn 2000, mae’r côr wedi sefydlu ei hun fel un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru gan ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol un ar ddeg o weithiau, a chipio teitl Côr yr Ŵyl ar bum achlysur. Yn ogystal ag ennill Cystadlaeuaeth Corau Radio Cymru yn 2003, mae’r côr hefyd wedi ennill categori’r Corau Cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru ar S4C ddwywaith, yn 2009 a 2017.

Porwch drwy’r wefan hon i ddarganfod mwy am y côr, neu dilynwch ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

*We are currently in the process of updating the website and some sections may be missing. We are aiming to launch the brand new website by the end of March 2018.*

Welcome to Côrdydd’s brand new website. Since its formation in 2000, the choir has established itself as one of Wales’ most successful mixed choirs, winning at the National Eisteddfod eleven times, and claimed the main title of ‘Choir of the Festival’ on five occasions. As well as winning the Radio Cymru’s choral competition in 2003, the choir also won the mixed choir category in S4C’s ‘Côr Cymru’ twice in 2009 and 2017.

Browse through this site to find out more about the choir, or follow us on Twitter for the latest news and updates.